Meldpunt Integriteit

Laatst bijgewerkt op 1 maart 2024

Bij Jorax staat een cultuur van zorgzaamheid en integriteit centraal. Wij streven naar een werkomgeving waarin iedereen zich veilig voelt, of het nu gaat om onze eigen medewerkers, leveranciers of klanten. Integriteit, waakzaamheid en behulpzaamheid zijn de onze kernwaarden die we altijd nastreven.

Wij hanteren strenge protocollen en richtlijnen om schendingen tot een minimum te beperken. Als er echter vermoedens of gevallen van schendingen zijn, willen we dit graag weten. Daarom nodigen wij iedereen uit om meldingen te maken, zelfs als het slechts vermoedens betreft.

Hoewel dit meldpunt in eerste instantie is opgericht voor onze collega's, hechten wij ook grote waarde aan meldingen van klanten, leveranciers en andere relaties van Jorax.

Wat kunt u melden?

We hebben meldingen globaal verdeeld in drie categorieën, zoals hieronder beschreven. Daarnaast kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon.

Onafhankelijk beoordeeld

Alle meldingen worden door een onafhankelijke adviseur ontvangen en beoordeeld, die vervolgens zal bepalen wie de melding het beste kan afhandelen. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de melder en alle meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Vertrouwenspersoon

Als een melding anoniem is gedaan en u toch behoefte heeft aan contact, aarzel dan niet om de vertrouwenspersoon te benaderen. Uw feedback is van onschatbare waarde voor het behoud van onze integriteit en een veilige werkomgeving voor iedereen bij Jorax.