Gerelateerde pagina`s

Privacy policy

Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 27 februari, 2024.

Inleiding

Bij Jorax, inclusief al onze divisies en gelieerde bedrijven, hechten we groot belang aan uw privacy. Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens, die u ons toevertrouwt, met de grootste zorg en vertrouwelijkheid te behandelen. Persoonlijke gegevens omvatten alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat ook gegevens die indirect persoonlijke informatie kunnen onthullen. Deze privacyverklaring is in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en licht onze plicht tot informatieverschaffing aan u, de betrokkene, toe.

Toepassingsgebied

Deze verklaring is van toepassing op alle activiteiten van Jorax en zijn onderdelen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.

Verantwoordelijkheden en Communicatie

Jorax is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor het leveren van onze diensten, het verbeteren van onze dienstverlening en voor persoonlijke communicatie met u. Wij kunnen derden inschakelen voor bepaalde diensten; u beslist zelf of u hieraan deelneemt en uw gegevens verstrekt. U kunt zich ook inschrijven voor nieuwsbrieven of andere communicatie van Jorax.

Verwerking van Persoonsgegevens: Doeleinden en Methoden

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, zoals via formulieren, door gebruik te maken van onze diensten of producten, door onze websites of apps te bezoeken, of via sociale media. Deze gegevens worden verwerkt voor:

  • Het aanbieden en verbeteren van onze online diensten, waarbij gebruik wordt gemaakt van cookies en andere technologieën om uw interactie met onze websites of apps te analyseren.

  • Het beoordelen en opvolgen van uw aanvragen, waarbij we mogelijk uw contactgegevens verwerken.

  • Het uitvoeren van overeenkomsten, inclusief administratie en communicatie gerelateerd aan onze diensten.

  • Het versturen van facturen en het beheren van betalingen.

  • Het onderhouden van contact voor service en support, en het verzenden van nieuwsbrieven en aanbiedingen met uw toestemming.

Communicatie via Sociale Media

Wij gebruiken sociale media om met u te communiceren, uw vragen te beantwoorden, en u te informeren over onze diensten en acties. Uw contactgegevens kunnen worden verwerkt voor deze doeleinden.

Ontwikkeling en Verbetering van Diensten

Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van onze producten en diensten, en voor het beveiligen en optimaliseren van onze technologieën.

Archiveringsdoeleinden

Wij verwerken niet meer gegevens dan nodig en bewaren gegevens alleen zolang dit nodig is, tenzij ze voor archiveringsdoeleinden worden opgeslagen.

Grondslagen voor Verwerking

Uw gegevens worden alleen verwerkt op basis van uw toestemming, indien noodzakelijk voor onze dienstverlening, wettelijke verplichtingen, of een gerechtvaardigd belang.

Delen van Gegevens met Derden

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening of wettelijk vereist is. Met derde partijen die namens ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

Beveiliging van Persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk of wettelijk vereist.

Uw Rechten

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering, en andere privacyrechten. Verzoeken hiertoe kunt u richten aan dataprotection@jorax.nl. Wij reageren binnen vier weken.

Social Media Gebruik

Op onze websites zijn links naar sociale media opgenomen; het gebruik hiervan valt onder het privacybeleid van de betreffende platforms.

Cookies

Onze websites gebruiken cookies voor technische, functionele, en analytische doeleinden. U kunt uw cookie-instellingen aanpassen.

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u deze regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met dataprotection@Jorax.nl.